doa nasrani

DOA SEBELUM TIDUR (NASRANI)

– Ya Allah, Yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih… Terima kasih atas semua nikmat yang Engkau berikan kepada

Ya Allah, Yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih…
Terima kasih atas semua nikmat yang Engkau berikan kepada kami sekeluarga dan semua
leluhur kami… Doa Bapa kami 1 X
Ya Allah, Yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih…
Aku hadiahkan Doa Bapa kami sebagai rasa terima kasihku kepada Rasul Simon Petrus,
Rasul Andreas, Rasul Yakobus, Rasul Yohanes, Rasul Filipus, Rasul Bartolomeus,
Rasul Thomas, Rasul Matius, Rasul Yakobus Bin Alfeus, Rasul Tadeus, Rasul Simon
orang Zelot, Rasul Yudas Iskariot, beserta semua sekeluarga dan semua
leluhurnya… Doa Bapa kami 1 X
Ya Allah, Yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih…
Aku hadiahkan Doa Bapa kami sebagai rasa terima kasihku kepada kedua orang tuaku…
Doa Bapa kami 1 X
Ya Allah, Yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih…
Aku hadiahkan Doa Bapa kami sebagai rasa terima kasihku kepada kakek dan nenekku
dan semua leluhurku… Doa Bapa kami 1 X
Ya Allah, Yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih…
Aku hadiahkan Doa Bapa kami sebagai rasa terima kasihku kepada semua keluargaku
(disebutkan nama suami/istri, anak, kakak, dan adik)… Doa Bapa kami 1 X
Ya Allah, Yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih…
Aku hadiahkan Doa Bapa kami sebagai rasa terima kasihku kepada semua guru-guruku
dan semua orang yang telah membantu keluargaku… Doa Bapa kami 1 X
Ya Allah, Yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih…
Aku hadiahkan Doa Bapa kami sebagai rasa terima kasihku kepada alam semesta, semua
mahluk ciptaan-Mu, para Malaikat-Mu, para Rasul dan Nabi-Mu, para Pahlawan,
para pendahulu yang menyebarkan kebaikan di muka bumi ini… Doa Bapa kami 1 X
Doa Bapa Kami

Comments

Pin It

1,580 thoughts on “DOA SEBELUM TIDUR (NASRANI)

Comments are closed.